Foredrag


Jeg har holdt rundt 800 foredrag for barnehager, skoler, foreldregrupper og skoleledere. Jeg holder også foredrag for næringslivet og interesseorganisasjoner.

Mine foredrag omhandler ofte ett eller fler av følgenda tema:

Profesjonalitet i læreryrket
Motivasjon
Relasjonsledelse
Barn og ungdom som strever med skolen, herunder skole-hjem samarbeid
Leseutvikling/lesestrategier
Levendegjøring av matematikk
Læringsstiler og mange intelligenser - ulike måter å lære på

Send meg gjerne en mail på havard@havardtjora.no for booking.